Kreativna Matematika kao nastavno sredstvo

Izučavanje matematike u školama se nije menjalo poslednjih 100 godina. Bazira se na tome da učitelji ispisuju matematičke probleme na tabli uz obavezno diktiranje definicija i nakon predavanja se očekuje od učenika da te iste obrasce ponavljaju dokle god ih ne nauče. Ovakav šablon predavanja i učenja matematike primenjuje se u svakoj školi i u Srbiji, a od njegovog primenjivanja se ne odustaje zato što daje brze i opipljive rezultate.

Veliki problem u ovakvom izučavanju je što ukoliko učenici ne savladaju gradivo na vreme, matematika vrlo brzo postane „bauk“. Kreativna matematika kao nastavno sredstvo u centar pažnje stavlja igru kroz koju se brojnim ponavljanjem utvrđuju osnovne matematičke operacije, ovladava pojmom broja i odnosa između brojeva.

Ako deca već toliko vole da se igraju, zašto se ne bi igrala onih igara koje pružaju nešto više od zabave?

Igre pridruživanje i grupisanja

U ovoj grupi igara izdvajaju se pogodne karte. Svakom znaku se pridružuje određeni zadatak. Recimo, kvadrat je znak da treba određeni broj puta (onoliko koliko karta pokazuje) učiniti neki pokret. Krug može da bude znak da treba otpevati broj koji karta pokazuje. Trougao može da bude znak da broj koji karta pokazuje treba naslikati ili predstaviti vizuelno. Pravougaonik može da bude znak da treba sastaviti rečenicu sa datim brojem reči i slično. Mogućnosti su praktično neograničene i zavise od kreativnosti realizatora. Ovim načinom učenja obezbeđuje se veća koncentracija učenika.

Osim navedenog, postoji i mogućnost pridruživanja karte učeniku na časovnom ili dnevnom nivou. Smisao je u tome da učenike možemo prozivati i davati im razne zadatke metodom slučajnog izbora. Time se obezbeđuje dodatna dinamika i pažnja.

Tiha matematika

U igru pridruživanja pokreta kartama se može priključiti i “Tiha matematika”. Ova igra zahteva da odrasla osoba asistira tako što unapred odabrane karte pokazuje tako da nakon što pokaže kartu, pokretom daje znak koju računsku operaciju treba izvršiti. Znak “+” se pokazuje prekrštenim rukama, znak ”–“ rukom odručenom od tela, znak “X” rukama postavljenim u “X”, a znak “:” razdvajanjem prethdno spojenih dlanova pri čemu su ruke ispružene ispred tela. Znak = se pokazuje paralelno postavljenim rukama ispred tela, pri čemu ruke imitiraju elemente znaka.

Više o ovome možete pogledati na www.oplus.org.rs/tiha-matematika.

U produženom boravku se može koristiti i osnovna verzija igre “Kreativna matematika” za uvežbavanje osnovnih matematičkih operacija. Dok se igre sortiranja karata, kreiranje nizova, upoznavanje osnovnih odnosa veće-manje karte mogu koristiti u predškolskoj nastavi.

Inkluzivne igre

Inkluzivne igre se odnose na igre identifikacije sa kartama. Na pogodnom mestu obeležimo prostor u koji treba da se „smeste“ i izvrše neki zadatak svi koji podelom dobiju određenu kartu. Smisao je da se dete identifikuje sa kartom, da uoči da to čine i ostala deca, i da se u grupu uključi ne kao učenik sa imenom i prezimenom, već kao neko ko slučajnim izborom pripada grupi.

Ove igre mogu dosta pomoću u procesu socijalizacije učenika sa posebnim potrebama, pre svega u osvešćivanju da se njihove posebne potrebe ne odnose na celokupno „biće“ već samo na određene aspekte.