O autoru

Momčilo Stepanović (1964) je po bazičnom obrazovanju diplomirani učitelj – master, stručno zvanje – pedagoški savetnik. Zaposlen je u OŠ „Banović Strahinja“ u Beogradu, a angažovan je i kao savetnik spoljni saradnik pri Školskoj upravi Beograd i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Srbije.

Član je Mense Srbije i osnivač udruženja Kreativni učitelji koje je posvećeno svim kreativnim aktivnostima u vezi nastave, a posebno aktivnostima oko seminara koje organizuje ovo udruženje. Autor je programa „Kreativna školica uspeha“, napisao je više knjiga, udžbenika, programa stručnog usavršavanja u obrazovanju, nastavnih metoda i sredstava.

Da bi završili celokupno predstavljanje u duhu u kojem smo započeli, matematički se igrajući i rečima, razmislimo o mislima Tolstoja: “Čovek je kao razlomak čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji!” Šta možemo zaključiti iz ove naizgled komplikovane računice: da li je bolje da bude veći imenilac ili brojilac?

Tvorac Kreativne matematike je zaljubljenik u matematiku, učitelj koji je u potpunosti predan svom pozivu i koji tokom svakodnevnog rada sa decom stalno pronalazi nova rešenja kako bi ovaj predivan i koristan predmet sve više približio svoj deci. Kada kažemo sva deca, misli se i na inkluzivnu decu, jer kako autor sam kaže, želeo je da kroz igru svoj deci omogući osećaj radosti i zadovoljstva.