Šta je Kreativna Matematika? - Kreativna Matematika

Šta je Kreativna Matematika?

Ako posmatramo aritmetiku kao deo matematike, osnovno je da ne posmatramo izolovan broj već kako se taj broj stavlja u odnos sa drugim brojevima. U skladu sa tom konstataciom gotovo sve igre sa kartama podrazumevaju određena matematičko-logička znanja i veštine, i kao takve predstavljaju i određen vid razvijanja matematičkih veština i matematičko-logičkih potencijala. Ono što kreativnu matematiku izdvaja od drugih kartaških igara je: jedan špil a više mogućnosti za igru.

Kreativne karte su osmišljene tako da mogu da je igraju svi od 5 do 95 godina. Špil ima 84 karate. Specifičnost ovih karata je i u tome što znakovi na njima nisu klasični: herc, karo, tref, pik; već osnovni geometrijski oblici: krug, kvadrat, pravougaonik i trougao. Sledi da je sama vizuelizacija karata u skladu sa matematičkim pojmovima.

Osnovna igra

U igri učestvuje 2-6 igrača, s tim što je preporuka da ih u početku bude 4. Može se igrati i u parovima, s tim što igrači u paru ne smeju sedeti jedan do drugog. Igra funkcioniše tako da se na osnovu karata koje igrač drži u rukama i onih koje stoje na talonu korišćenjem različitih matematičkih operacija nosi što više karata sa talona.

Za decu od 5 do 7 godina

Ako se dete upoznaje sa kartama pre nego što je savladalo brojeve, moguće je da razdvaja i grupiše karte na različite načine. Takođe ove karte, za decu do 7 godina, mogu odlično da posluže za uočavanje i razumevanje prostornih odnosa, u smislu položaja karata, gore, dole, levo, desno, u sredini. Kasnije se ide na prebrojavanje karata kao I uočavanje odnosa u smislu veća nosi manju, ili manja nosi veću. Na ovaj način deca vrlo brzo uđu u suštinu brojeva.

Za školsku decu

Kada dete ovlada brojevima, u fazi učenja osnovnih matematičkih operacija, kreativna matematika se može koristi kao odlično sredstvo za uvežbavanje sabiranja, oduzimanja, deljenja i množenja. U zavisnosti od stepena znanja ovih operacija, igra se može redukovati na poznate operacije, npr. sabiranje i oduzimanje, kao što je to slučaj za decu u prvom razredu. Isto tako moguće je redukovati špil karata samo na poznate brojeve, npr. brojeve prve desetice.

Kreativna Matematika kao nastavno sredstvo

Kreativne matematičke karte mogu se koristiti u redovnoj nastavi kao očigledno sredstvo koje matematičke sadržaje približava učenicima i čini ih lakšim za razumevanje. U ovu svrhu matematičke karte se mogu koristiti u inkluzivnoj nastavi, kao i sredstvo za tzv. Kinestetičko učenje tj. učenje celim telom. Inkluzivne igre se baziraju na identifikaciji dece sa određenom kartom i izvršavanju zahteva vezanih za datu kartu.

Igra pridruživanja i grupisanja

Igre pridruživanja pokreta kartama mogu dosta pomoći učenicima u psiho-motornom razvoju. Igraju se tako što se kartama pridružuje pokret. Zadatak je da deca prema redosledu karata čine dogovorene pokrete. Time se obezbeđuje pažnja i učenje.

Kreativna Matematika za odrasle

Osnovni principi igre za odrasle su isti kao i kod dece, koriste se matematičke operacije da bi igrač sa jednom kartom odneo što više karata sa talona, razlika je u tome što je ključ igre poznat od samog starta igre, kako bi igrač razvijao strategiju igre. Igra HAZARD još više smanjuje uticaj sreće na pobednika, poenta je da igrač na najvišem stepenu razvije strategiju igre u cilju pobede.